יעדים

הקמת גגות ירוקים בעלי אימפקט סביבתי וקהילתי גבוהה

הובלת ערים בהתמודדות עם משבר האקלים על ידי יצירת מידע אקלימי איכותי רציף וארוך טווח

יצירת בית ועוגן לקהילות עירוניות בנות קיימא

הוספת ריאות ירוקות לשימוש ציבורי בערים

גגות ירוקים ואקלים עירוני

האתגר:

משבר האקלים מציב אתגרים מורכבים ודינאמיים בפני מדינות, עיריות ומתכנני ערים.

מעל מחצית מאוכלוסיית העולם מתגוררת כיום בערים בשל תהליכי העיור המתקדמים. תושבי הערים רגישים במיוחד למגוון השפעות של משבר האקלים:

• טמפרטורה גבוהה בערים – אי חום עירוני

• הצפות באירועי גשם

• זיהום אוויר גובר

• מחסור משמעותי במרחבים ירוקים.

הפתרון:

גגות מהווים שטח משמעותי מהמרחב העירוני והם אינם מנוצלים ביעילות.

מדינות רבות בעולם אימצו רגולציה וסבסוד התומכים בהקמת גגות ירוקים כיוון שהם פתרון סביבתי פשוט ואלגנטי להתמודדות עם משבר האקלים.

גגות ירוקים מוסיפים ערך קהילתי, אסתטי ונדלני למבנה ולסביבתו.

יתרונות הגג הירוק

• ערים רגישות למים – הגג הירוק מפחית את העומס על מערכת הניקוז העירונית ותורם למניעת הצפות באירועי גשם.

• אי חום עירוני – גג ירוק מפחית את הטמפרטורה הסביבתית.

• הפחתת צריכת האנרגיה של הבניין – הגג הירוק קולט חלק משמעותי מעוצמת הקרינה הישירה על הבניין וכך מופחתת צריכת החשמל.

• שיפור איכות האוויר – צמחיית הגג הירוק מסירה פחמן דו חמצני מהאוויר וסופחת מזהמים מסוגים שונים.

• מגוון ביולוגי – הגג הירוק מסייע בשימור הטבע העירוני ובשיקום הרצף האקולוגי.

• ריאה ירוקה – הוספת מרחבים ירוקים עבור תושבי העיר.

הגג של Urban Daisy

• תשתית גג ירוק חדשנית

• אזורי ישיבה מקורים

• צמחייה מקומית מגוונת: צמחי בר, מרפא ותבלין

• תחנה לאיסוף מידע אקלימי

• קומפוסט קהילתי

• דבוראות עירונית ביו-דינמית

• חממה לשתילים והנבטות

• תיבות קינון ועמדות האכלה לציפורים

שותפים לדרך

Green Data

עיריות וארגונים רבים חרטו על דגלם כיעד את ההתמודדות עם משבר האקלים ושיפור הקיימות העירונית.

מתכנני ערים, אדריכלים וארגוני סביבה נסמכים על מחקרים בנושא האקלים העירוני, אך קשה להעריך את העמידה ביעדים בשל מחסור בנתונים מהשטח.

נתונים כמותיים ושיטתיים יעזרו לאמוד, להמחיש ולשפר את ההשפעה הסביבתית של הצעדים הננקטים להתמודדות עם שינויי האקלים.

הגג הירוק של Urban Daisy יספק נתונים סביבתיים באופן רציף ולאורך זמן, כך יווצר מידע איכותי ואמין שידגים את ההשפעות הסביבתיות הרבות של גגות ירוקים.

Urban Daisy איסוף נתונים ומחקר:
• מעקב וניתוח תרמי של המבנה וסביבתו.

• ניתוח יכולות הגג הירוק בהתמודדות עם מי נגר: אגירה, השהייה, אידוי, אוופוטרנספירציה, עמידה באירועי גשם קיצוניים, אמידת קצב שחרור המים ואיכותם.

• מדידת איכות האוויר – מדידה קבועה של נוכחות מזהמים, אומדן קיזוז פחמני.

קהילה וקיימות

מחקרים מראים כי לשהייה במרחבים ירוקים יש השפעה חיובית על הגוף והנפש.

מדינות רבות בעולם אימצו מדיניות התומכת בהקמת גגות ירוקים (רגולציה וסובסידיות).

לאור משבר הקורונה, הנחיצות של ריאות ירוקות ברורה יותר מאי פעם בעבר.

הקמת מרכז קיימות עירוני:

• גינת גג אקולוגית פתוחה לציבור.

• סיורים, סדנאות והרצאות מתחלפות בנושאי טבע, שימור סביבה וקיימות עירונית.

• יצירת בית ועוגן לקהילה המקומית על ידי שיתוף מידע, ליווי, תמיכה, יצירת שיתופי פעולה והטמעת אחריות סביבתית בבית ובקהילה.

• פיתוח תוכניות חינוך ומנהיגות סביבתית.

צרו קשר

טלפון: 054-4861233 | דוא״ל: adi@agrilever.com

טלפון: 054-4861233
דוא״ל: adi@agrilever.com

Skip to content