צמחיית גג

Salvia viridis

צמח בר

 <סוג 

צורת חיים >

חד שנתי

שימוש >

מעודד האבקה

פורח >

פברואר- מאי

Cymbopogon

עשב לימון

 <סוג 

צורת חיים >

עשב

שימוש >

רפואי, תה

פורח >

-

Syrian oregano

צמח בר

 <סוג 

צורת חיים >

שיח -בן שיח

שימוש >

רפואי, תבלין, מעודד האבקה

פורח >

מאי - ספטמבר

Rosmarinus

צמח תרבותי

 <סוג 

צורת חיים >

בן שיח ירוק עד

שימוש >

רפואי, תבלין, מעודד האבקה (דבורים).

פורח >

אוקטובר- מרץ

Melissa

צמח תרבותי

 <סוג 

צורת חיים >

שיח רב שנתי

שימוש >

רפואי, תבלין

פורח >

מאי- ספטמבר

Ruta chalepensis

צמח בר

 <סוג 

צורת חיים >

שיח בן שיח

שימוש >

רפואי, תבלין, זחלי זנב סנונית

פורח >

פברואר - יוני

Skip to content